Vol 4, No 2 (Published)

DOI: http://dx.doi.org/10.24294/ace.v4i2

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Original Research Articles

Wei Long
VIEWS - 102 (Abstract)

Pages: 1-8
View: Abstract | PDF

Original Research Articles

Jia Ye , Shouqing Liu
VIEWS - 96 (Abstract)

Pages: 9-16
View: Abstract | PDF

Original Research Articles

Liqiang Chen , Lina Sun , Mingxia Zhu , Lihua Chen , Hao Li , Donghui Hu , Lihong Liu , Fulong Yuan
VIEWS - 121 (Abstract)

Pages: 17-22
View: Abstract | PDF

Original Research Articles

Peng Li , Jun Wang
VIEWS - 74 (Abstract)

Pages: 23-28
View: Abstract | PDF

Original Research Articles

Yongjun Liu , Hongzhou Shi , Yangmei Wang , Jing Wen
VIEWS - 90 (Abstract)

Pages: 29-36
View: Abstract | PDF

Original Research Articles

Yongli Dong , Guojiang Zhou , Huixian Ding , Fulong Yuan
VIEWS - 128 (Abstract)

Pages: 37-45
View: Abstract | PDF

Original Research Articles

Zhuo Li , Fangling Zhou , Lei Wang , Honggang Fu
VIEWS - 89 (Abstract)

Pages: 46-52
View: Abstract | PDF

Original Research Articles

Hailing Zhu , Yanyan Tang
VIEWS - 94 (Abstract)

Pages: 53-59
View: Abstract | PDF

Original Research Articles

Jianhui Wang , Chengbo Fan , Yachao Zhai , Yuhao Tang , Haopeng Hou , Yaxin Zhu , Fengming Zhang
VIEWS - 89 (Abstract)

Pages: 60-65
View: Abstract | PDF

Original Research Articles

Zongbao Li , Lichao Jia , Xia Wang , Liangjie Wang
VIEWS - 91 (Abstract)

Pages: 66-73
View: Abstract | PDF

Original Research Articles

Ziyou Zhou , Xianwu Cai , Wenfeng Liu
VIEWS - 111 (Abstract)

Pages: 74-80
View: Abstract | PDF

Original Research Articles

Wenxiao Liu , Shouqing Liu
VIEWS - 127 (Abstract)

Pages: 81-89
View: Abstract | PDF

Original Research Articles

Yuhang Zhang , Yang Qu , Zhijun Li , Li Yu , Liqiang Jing
VIEWS - 118 (Abstract)

Pages: 90-99
View: Abstract | PDF

Review Articles

Wei Zhou , Honggang Fu , Kai Pan
VIEWS - 119 (Abstract)

Pages: 100-109
View: Abstract | PDF

Review Articles

Xingmiao Zhang , Wei Zhang , Wei Li
VIEWS - 182 (Abstract)

Pages: 110-125
View: Abstract | PDF