Vol 5, No 1: (in publishing)

DOI: http://dx.doi.org/10.24294/can.v5i1

Table of Contents

Original Research Articles

Yayun Ma , Mei Liu , Jiao Li , Xuanyi Li , Zongqi Yang
VIEWS - 11 (Abstract)

Pages: 1-9
View: Abstract | PDF

Original Research Articles

Juan Lu , Yini Mao , Jun Yang
VIEWS - 5 (Abstract)

Pages: 10-18
View: Abstract | PDF

Original Research Articles

Mingdong Xu , Wenqiang Li , Shun Liu , Tao Zhang , Simin Yin , Sen Lai
VIEWS - 2 (Abstract)

Pages: 19-29
View: Abstract | PDF

Original Research Articles

Huihui Liu , Baichuan Zhao , Congyun Zhang
VIEWS - 0 (Abstract)

Pages: 30-38
View: Abstract | PDF
contact us

14701 Myford Road, Suite B-1, Tustin, CA 92780, United States
Tel:+1 (949) 299 0192