Vol 4, No 1 (Published)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Original Research Article

Takashi Yoshimasu , Naoya Mikita , Takaharu Ikeda , Nobuo Kanazawa , Fukumi Furukawa , Masatoshi Jinnin
Pages: 1-4
View: Abstract | PDF

Original Research Article

Seisho Azuma , Yoshinobu Murakami , Eiko Azuma , Kimiye Baba , Masahiko Taniguchi
Pages: 5-14
View: Abstract | PDF

Case Report

Eriko Adachi , Erina Yokoyama , Yuna Yamagami , Reiko Koga , Yoshiaki Yoshikawa
Pages: 15-17
View: Abstract | PDF

Mini-review

Hidefumi Inaba , Hiroyuki Ariyasu , Hisako Okuhira , Yuki Yamamoto , Hiroaki Akamatsu , Masahiro Katsuda , Masatoshi Jinnin , Isao Hara , Takashi Akamizu
Pages: 18-26
View: Abstract | PDF

Mini-review

Chuyen Thi Hong Nguyen , Naotomo Kambe , Ikuko Ueda-Hayakawa , Hiroyuki Okamoto
Pages: 27-35
View: Abstract | PDF

Review Article

Naohiro Seo
Pages: 36-41
View: Abstract | PDF

Short Report

Yutaka Inaba , Fukumi Furukawa , Seisho Azuma , Kimiye Baba , Masahiko Taniguchi , Yoshinobu Murakami
Pages: 42-46
View: Abstract | PDF
contact us

14701 Myford Road, Suite B-1, Tustin, CA 92780, United States
Tel:+1 (949) 299 0192