Vol 5, No 2 (2022)

(in publishing)

DOI: http://dx.doi.org/10.24294/nrcr.v5i2

Table of Contents

Original Research Article

Tong Zhu , Guijun Fu
VIEWS - 230 (Abstract)

Pages: 1-10
View: Abstract | pdf

Original Research Article

Shimin Ma , Xinyang Xu , Jin Ni , Jing Zhang , Hengfei Huan
VIEWS - 195 (Abstract)

Pages: 11-19
View: Abstract | pdf

Original Research Article

Chao Tao , Junhui Zhou , Xiangyi Hou
VIEWS - 42 (Abstract)

Pages: 29-38
View: Abstract | PDF

Original Research Article

Adama Ilboudo , Soungalo Soulama , Edmond Hien , Prosper Zombre
VIEWS - 81 (Abstract)

Pages: 54-63
View: Abstract | PDF

Original Research Article

Xiaheng Zhang , Xinyue Wang
VIEWS - 24 (Abstract)

Pages: 64-72
View: Abstract | PDF

Original Research Article

Shuiguang Chen , Zijie Lan , Shipeng Su
VIEWS - 0 (Abstract)

Pages: 73-85
View: Abstract | PDF

Review Article

Kan Zhou , Li Wang , Xiang Li , Duo Zhang , Tianke Liu , Jin Lin , Peng Liu
VIEWS - 55 (Abstract)

Pages: 39-53
View: Abstract | PDF

Case Report

Liang Chu , Shiling Dong , Lili Fu , Lei Xu
VIEWS - 51 (Abstract)

Pages: 20-28
View: Abstract | PDF