Vol 1, No 1 (Published)

DOI: http://dx.doi.org/10.24294/as.v1i1

Table of Contents

Articles

Chengjun Ji , Mingli Wang , Xuedong Wen
VIEWS - 281 (Abstract)

Pages:
View: Abstract | PDF

Articles

Shumin Liang , Yijun Chen , Kaifei Wang
VIEWS - 309 (Abstract)

Pages:
View: Abstract | PDF

Articles

Jianzhen Du , Dongying He , Jiacun Wang
VIEWS - 277 (Abstract)

Pages:
View: Abstract | PDF

Articles

Jianqing Zhu , Zhanying Qi , Chaohui Lin
VIEWS - 514 (Abstract)

Pages:
View: Abstract | PDF

Articles

Zhaoan Hu , Weiduo Song , Liqiang Liu
VIEWS - 280 (Abstract)

Pages:
View: Abstract | PDF
contact us

9650 Telstar Avenue,Unit A,Suit 121,El Monte,CA 91731
Tel:+1 (949) 299 0192