A New Antibacterial Agent: Propolis

Özge İNŞAATÇI1, Necla YAMAN TURAN2

Abstract


As the products are being used widely in almost part of Daily life, antibacterial textile products gain more importance. The necessity of antibacterial agents used due to the importance given to today's health and alternative products provided by natural routes has also revealed the necessity of this context. This work focuses on the usage of propolis as an antibacterial agent. On the other hand, it is aimed to gather information on the use of propolis for the purpose of giving antibacterial properties to textile materials.


Keywords


Propolis; Antibacteriality; Extract; Flavonoid

Full Text:

PDF

References


Şahinler N. Propolisin bileşimi ve kullanma olanakları. M.K.Ü Ziraat Fakültesi Dergisi 1999; 167-180.

Kumova Ü, Korkmaz A, Avcı CB, et al. Önemli bir arı ürünü: propolis. Uludağ Arıcılık Dergisi Mayıs-2002; 10-23.

Ökmen M. Doğal bir ürün propolisi yapısı ve kullanım alanları, www.aribalpolen.com 2017.

Silici S. Propolis üzerine ön klinik araştırmalar. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2015; 31(3): 185-191.

Azab AE, Albasha MO, Elsayed ASI. Prevention of nephropathy by some natural sources of antioxidants. Yangtze Medicine 2017; 1:235-266.

https://doi.org/10.4236/ym.2017.14023

Choi SJ, Shimomura K, Kumazawa S, et al. Antioxidant properties and phenolic composition of propolis from diverse geographic regions in Korea. Food Science and Technology Research, 2013; 19(2): 211 – 222.

Boyacıoğlu D. Arı ürünlerinin antioksidan özellikleri ve biyoyararlılığı. Bal ve Diğer Arı Ürünleri İle Sağlıklı Yaşam Platformu 2013, 30, İstanbul.

Konıg B. Plant sources of propolis. Bee World 1985; 66(4): 136-139.

Maciejewicz W. Isolation of flavonoid aglycones from propolis by a column chromatography method and their identification by GC-MS and TLC methods, J. Liq. Chrom. Rel. Technol. 2001; 24(8): 1171-1179.

Crane E. Practice and World resources, Bees and Beekeeping. Science 1990; 593.

Bankova V, Popov S, Marekov NL, A Study on Flavanoids of Propolis. J. Nat. Prod. 1983; 46(4): 471-474.

Kutluca S, Genç F, Korkmaz A. Propolis. Samsun Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şubesi, Samsun 2006; 57.

Kumova U. Önemli bir arı ürünü: Propolis. Uludağ Arıcılık Dergisi 2002; 2.

Sun C, Wu Z, Wang Z. et al. Evidence-based complementary and alternative medicine effect of ethanol/water solvents on phenolic profiles and antioxidant properties of beijing propolis extracts. Hindawi Publishing Corporation 2015; 9.

Popova M, Silici S, Kaftanoglu O. et al. Antibacterial activity of Turkish propolis and its qualitative and quantitative chemical composition. Phytomedicine 2005; 12(3):221-228.

Kanbur M, Eraslan G, Silici S. Antioxidant effect of propolis against exposure to propetamphos in rats. Ecotoxicology and Environmental Safety 2009; 72: 909-915.

Ahn MR, Kumazawa S, Usui, Y. et al. Antioxidant activity and constituents of propolis collected in various areas of China. Food Chemistry 2007; 101(4):1383-1392.

Sarıkaya AO, Ulusoy E, Öztürk N, et al. Antioxidant activity and phenolic acid constituents of chestnut (castania sativa mill.) honey and propolis, Journal Food Biochemistry 2009; 33(4):470–481.

Çalışkol MM. Azerbaycan yöresine ait propolis örneklerinin antioksidan özelliklerinin belirlenmesi, Karadeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Üniversitesi Kimya Anabilim Dalı. Master Thesis 2013.

Lindenfelser LA. Antimicrobial activity of propolis, Am Bee Journal 1967; 107(3): 90-92.

Silici S. Propolis üzerine ön klinik araştırmalar. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2015; 31(3): 185-191.

Nina N, Quispe C, Jiménez-Aspee F et al. Antibacterial activity, antioxidant effect and chemical composition of propolis from the región Del Maule, Central Chile. Molecules 2015; 18144-18167.

Silici S, Kutluca S. Chemical composition and antibacterial activity of propolis collected by three different races of honeybees in the same region. J. Ethnopharmacol. 2005; 99:69-73.

Ikeno K, Ikeno T, Miyazawa C, Effects of propolis on dental caries in rats. Caries Research 1991; 25(5): 347-351.

Starzyk J, Scheller S, Szaflarski J. et al. Biological properties and clinical application of propolis: II. studies on the antiprotozoan activity of ethanol extract of propolis. ArzneimForsch/Drug Res. 1977; 27(1): 1198-1199.

Hepşen İF, Tilgen F, Er H. Propolis: Tıbbi Özellikleri Ve Oftalmolojik Kullanımı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 3(4):386-391.

Kumova U, Korkmaz A, Avci BC et al. Önemli bir arı ürünü: Propolis. Uludağ Arıcılık Dergisi 2002; 2:10-23.

Kaya GE, Özbilge H, Albayrak S, Kayseri propolisinin etanolik ekstraktının antimikrobiyal aktivitesi, Selçuk Tıp Dergisi 2012; 28(4):209-212.

Özan F, Propolisin kırık iyileşmesi üzerine etkilerinin deneysel olarak incelenmesi. PhD thesis, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2006.

Selçuk C. Ratlarda perietal kemikte oluşturulan ve kritik boyutlu defektlerde sistemik propolis uygulanması ile kemik oluşumundaki farklıların histomorfometrik açıdan incelenmesi. Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi, 2017.

Sarıkaya AO, Kestane bal ve propolisinin fenolik asit kompozisyonu ve antioksidan özelliginin belirlenmesi, Master Thesis, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kimya Anabilim Dalı, Trabzon, 2009.

Scheller S, Wilczok T, Imielski S, et al. Free radical scavenging by ethonal extract of propolis. Int J RadialBiol. 1990; 57(3): 461-465.

Krol W, Czuba Z, Scheller S et al. Anti-oxidant property of ethanolic extract of propolis (eep) as evaluated by inhibiting the chemiluminescence oxidation of luminol. Biochemistry International 1990; 21(4):593-597.

Demestre M, Messerli SM, Celli N, et al. CAPE (Caffeic acid phenethyl ester)‐based propolis extract (Bio30) suppresses the growth of human neurofibromatosis (nf) tumor xenografts in mice. Phytotherapy Research 2009; 23(2):226-230.

Liao HF, Chen YY, Liu JJ. et al. Inhibitory effect of caffeic acid phenethyl ester on angiogenesis, tumor invasion, and metastasis. Journal Of Agricultural And Food Chemistry 2003; 51(27): 7907-7912.

Ghisalberti EL, Propolis: A review, Bee World 1979; 60:59–84.

http://www.aribilim.com/propolis-faydalari.html

Bozkurt AF, Farklı düzeylerde propolis uygulamalarının farelerde lipidperoksidasyonu (MDA) ile bazı biyokimyasal parametrelere etkilerinin değerlendirilmesi Doctoral Thesisi, Selçuk Üniversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü. 2010.

Palamutcu S, Keskin R, Devrent N. et al. Fonksiyonel tekstiller II, antimikrobiyal tekstiller. Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2009; 3(3): 95-108.

Katircioglu H, Mercan N, Antimicrobial activity and chemical compositions of turkish propolis from different region. African Journal Of Biotechnology 2006; 5: 1151-1153.

Mirzoeva OK, Grishanin RN, Calder PC, Antimicrobial action of propolis and some of itscomponents: theeffects on growth, membrane potential and motility of bacteria. Microbiol. Res. 1997; 152:239–246.

Şahinler N, Arı ürünleri ve insan sağlığı açısından önemi, MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2000; 5(1-2): 139-148.

Campos MG, Webby RF, Markham KR. et al. Age-İnduced Diminution Of Free Radical Scavenging Capacity İn Bee Pollens And The Contribution Of Constituent Flavonoids, J. Agric. Food. Chem. 2003; 51: 742–745.

Çakıroğlu T.N., Çeşitli çözücülerde türk propolisinin çözünürlüğünün incelenmesi. Master Thesis, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. 2010.

Karakaş S, Türk Propolisinin Ticari Bitkisel Yağlarda Çözünürlüğünün İncelenmesi, Master Thesis, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. 2012


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License

This site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.