Author Details

Pogorelov, S. V., National University of Pharmacy, 53 Pushkinskaya str., Kharkov, Ukraine, 61002
contact us

14701 Myford Road, Suite B-1, Tustin, CA 92780, United States
Tel:+1 (949) 299 0192