Vol 6, No 2 (in Publishing)

Table of Contents

Original Research Article

Fangtian Sun , Xiaoqing Zhao , Wanqing Xu , Zhicheng Wang , Yonghua Xie
VIEWS - 266 (Abstract)


View: Abstract | PDF

Original Research Article

Zhipeng Yao , Yujiao Shang , Yuping Shang
VIEWS - 168 (Abstract)


View: Abstract | PDF

Original Research Article

Abu Rayhan , Mahmidul Hasan Bhuiyan , Sk. A. Shezan , Fatin Ishraque , Altab Hossain , Siam Iqbal , Mehedi Hasan , Sharmin Akter Asha
VIEWS - 186 (Abstract)


View: Abstract | PDF

Original Research Article

Antonio Campo
VIEWS - 159 (Abstract)


View: Abstract | PDF

Original Research Article

Aidin Shaghaghi , Reza Omidifar , Rahim Zahedi , Ali Asghar Pourezzat , Mansour Keshavarzzadeh
VIEWS - 163 (Abstract)


View: Abstract | PDF

Original Research Article

Ziad Khan , Rashid Jan , Muhammad Jawad , Fawad Hussain
VIEWS - 178 (Abstract)


View: Abstract | PDF

Original Research Article

Ho Jong Kim , Rakish Shrestha , Samman Singh Pradhan , Prithvi Gurung , Prabesh Bhattarai , Nirjal Lamichhane , Cheol Sang Kim , Ranjit Shrestha
VIEWS - 405 (Abstract)


View: Abstract | PDF

Original Research Article

Vetlugin Beybalayev , Abutrab Aliverdiev
VIEWS - 102 (Abstract)


View: Abstract | PDF

Original Research Article

Shreedevi Kalyan , Jumanne Mng’ang’a
VIEWS - 44 (Abstract)


View: Abstract | PDF

Review Article

Khawla Sleiman , Stefan Van Vaerenbergh , Tayssir Hamieh
VIEWS - 177 (Abstract)


View: Abstract | PDF