The use of haver analytics in the case of measure economic growth

WOLNIAK Radosław, GREBSKI Michalene Eva

Article ID: 574
Vol 4, Issue 1, 2021

VIEWS - 14129 (Abstract) 409 (PDF)

Abstract


This publication presents the results of the comparative analysis of economic growth in the United States and Poland using Harver Analytics. It takes into account factors such as GDP, industrial output, consumption expenditure, investment, exports and consumption expenditure of the government. The aim of the publication is presentation of differences between economic growth in Poland and USA.


Keywords


Economic Growth; Innovation; Management Tools; GDP; Production

Full Text:

PDF


References


1. Brzóska J. W kierunkuwzrostuwartościorganizacjiWybraneaplikacje BSC, „ZeszytyNaukowePolitechnikiŚląskiej.Seria Organizacja i Zarządzanie 2012; (60): 27-47.

2. financial-dictionary. the freedictionary.com/inventory+investment [DOA: 02.14.2017].

3. Grebski ME, Wolniak R. Building an ecosystem for economic growth, “KwartalnikNaukowy Organizacja i Zarządzanie”, Kwartalnik Organizacja i Zarządzanie” 2017; (3): 5-20.

4. Hąbek P, Wolniak R.: Assessing the quality of corporate social responsibility reports: the case of reporting practices in selected European Union member states. Quality & Quantity 2016; 50(1): 339-420.

5. Hąbek P, Wolniak R. Factors influencing the development of CSR reporting practices: experts' versus preparers' points of view. Engineering Economy 2016; 26(5): 560-570.

6. Haver Analytics, haver.com/databaseprofiles.html [DOA: 02. 14. 2017].

7. http://www.ecb.europa.eu/pub/other/art1_mb20110.en.pdf., pp. 70-72,76 [DOA: 02.14.2017].;

8. http://www.investopedia.com/terms/p/pce.asp#ixzz4bJbDPMe3;[DOA:02.14.2017].

9. https://en.oxforddictionaries.com/definition/consumption [DOA:05.31.2017].

10. https://en.oxforddictionaries.com/definition/gross_domestic_product,[DOA:05.31.2017].

11. https://en.oxforddictionaries.com/definition/incubator [DOA: 05:31:2017].

12. https://en.oxforddictionaries.com/definition/inventory [DOA:05.31.2017].

13. https://en.oxforddictionaries.com/definition/investment,[DOA:05.31.2017].

14. https://en.oxforddictionaries.com/definition/production, [DOA: 05.31.2017]

15. https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_production [DOA: 02.14.2017].

16. https://www.bea.gov/scb/account_articles/genral/0100od.maintext.htm [DOA: 02.14.2017].

17. Knopp, L. State of the business incubation industry, athens, ohio. National Business Incubation Association 2007.

18. Krzemień E, Wolniak R. InnowacyjnośćpolskiejgospodarkinatlekrajówUniiEuropejskiej. Kwartalnik Organizacja i Zarządzanie” (4): 155-165.

19. Lew G., Pacana A., Kulpa W.: The concept of customer cost accounting. Journal of Business & Retail Management Research (JBRMR) 2017; 11(3): 124-129.

20. Michna A., Kmieciak R. Orientacjarynkowa a zarządzaniewiedzą w kontekścierozwoju i wzrostumałych i średnichprzedsiębiorstw, ZeszytyNaukowePolitechnikiŚląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie” 2012; (60): 203-216.

21. Pacana A, Pasternak-Malicka M, Zawada M, et al. Wspomaganiepodejmowaniadecyzji w produkcjifoliiopakowaniowejz wykorzystaniemanalizykosztowo – jakościowej, „PrzemysłChemiczny” 2016; (5).

22. Pałucha K.:Wdrażanieinnowacji w obszarzeorganizacji i zarządzaniaelementemwpływającymnawzrostkonkurencyjnościprzedsiębiorstw, ZeszytyNaukowePolitechnikiŚląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie” 2015; (78): 353-366.

23. Patterns of Euro Area and US Macroeconomic Cycles – What Has Been Different This Time?, ECB: Monthly Bulletin, May 2011.

24. Rydarowska-Kurzbauer J. InnowacyjnośćwybranychkrajówEuropyŚrodkowo-Wschodniej, „ZeszytyNaukowePolitechnikiŚląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie 2015; (96): 93-101.

25. Rydarowska-Kurzbauer J.: UwarunkowaniainnowacyjnościwybranychkrajówEuropyŚrodkowo-Wschodniej, „ZeszytyNaukowePolitechnikiŚląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie 2016; (96): 155-165.

26. Wolniak R, Grebski ME. Functioning of the business incubator center on Gliwice. ZeszytyNaukowePolitechnikiŚlaskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie 2017; 105.

27. Wolniak R, Skotnicka-Zasadzień B. The use of value stream mapping to introduction of organizational innovation in industry. Metalurgija 2014; 53(4): 709-712.

28. Wolniak R: Metody i narzędzia Lean Production i ichrola w kształtowaniuinnowacji w przemyśle, [w:] monografii „Innowacje w zarządzaniu i inżynieriiprodukcji” [red:] R. Knosala, OficynaWydawniczaPolskiegoTowarzystwaZarządzaniaProdukcją. Opole 2013, 569-580.

29. Wolniak R.: Relationship between selected lean management tools and innovations, ZeszytyNaukowePolitechnikiŚląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, z 75, 2014, s. 157-266.
DOI: https://doi.org/10.24294/fsj.v4i1.574

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License

This site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.