Pre-published article

DOI: http://dx.doi.org/10.24294/jacs.v0i0

Table of Contents

Articles

Alexey Yaroslav Dzyublik, V. Yu. Spivak
Pages:
View: Abstract | PDF

Articles

Alla P. Nechiporenko 1, Ul'yana Yu. Nechiporenko 1, Ludmila V. Plotnikova 1, Aleksandr V. Podshivalov 1, Sergey V. Myakin 1, Mayya V. Uspenskaya 1
Pages:
View: Abstract | PDF PDF

Articles

Rajamohan Rajaram 2, Arumugam Praveena 1, Samikannu Prabu 3
Pages:
View: Abstract | PDF

Articles

Ali Abid Abojassim
Pages:
View: Abstract | PDF
contact us

14701 Myford Road, Suite B-1, Tustin, CA 92780, United States
Tel:+1 (949) 299 0192